Select Page

Seminar Internasional Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM) ke-7

ASBAM ke-7 diselenggarakan pada tahun 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, pada tanggal 28-29 Juli 2018. Tema yang diangkat adalah “Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebinakaan Alam Melayu di Asia Tenggara”. Sebagaimana pada umumnya, setelah kegiatan seminar internasional berakhir, maka outputnya adalah prosiding, yaitu kumpulan tulisan dari para pemateri. Berikut prosidingnya:

Daftar Isi

SEJARAH

PANTAI BARAT HALMAHERA: JALUR PELAYARAN DAN PERDAGANGAN MARITIMDI KEPULAUAN REMPAH MALUKU (1870—1941)
Abd. Rahman ~ 3

THE FIRST ETERNAL SPACE AN IDENTITY OF THE TAIPING’S HISTORIC TOWN IN PERAK, MALAYSIA
Absah Binti Md Yusof, Nor Ashida Binti Rodzan dan Niza Asyadi Bin Hamzah ~ 17

MENYINGKAP POTENSI LALUAN MARITIM SELAT MELAKA: SATU TINJAUAN AWAL TENTANG INTERAKSI DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PENSEJARAHAN MALAYSIA
Dr. Al-Amril Othman ~ 25

A MEMOIR OF A MAKASSAR-MALAY: LIVING IN DUTCH COLONIAL IN SOUTHERN SULAWESI
Amrullah Amir ~ 31

PENGIRAN BENDAHARA BRUNEI DAN BENDAHARA MELAKA: SATU PERBANDINGAN PERANAN POLITIK
Prof Madya Dr Haji Awg Asbol bin Haji Mail ~ 41

PERANAN RAJA MENURUT RAJA ALI HAJI: SATU SOROTAN DARI KARYANYA THAMARAT AL- MUHIMMAH
Azman Yusof, Ph.D ~ 49

ISLAM DI PULAU SELAYAR: DALAM PERSPEKTF NUSANTARA
Bambang Sulistyo ~ 59

AMALAN DAN KEPENTINGAN PERTANIAN BANDAR DI MALAYSIA
Haliza Abdul Rahman ~ 67

PENGLIBATAN DAN HALANGAN PEJUANG REVOLUSI INDONESIA DI SARAWAK 1948-1951 BER-
DASARKAN SUMBER BRITISH
Habid’s Buhigiba bin Mohamad Bustamam ~ 75

ABU HASAN AL-ASY’ARI: PEMBANGUN MASHAB TEOLOGI MODERAT DALAM ISLAM
Hamzah Harun Al-Rasyid ~ 89

BERTAHAN DI TENGAH KEPUNGAN ZAMAN: MANUSKRIP-MANUSKRIP KEAGAMAANPADA KO- MUNITAS SAYYID AL-AIDID
Husnul Fahimah Ilyas ~ 99

HALWA BELIMBING BULUH: DARI MENU TRADISONAL KE SAJIAN ANTARABANGSA
Jalani Bin Jasa, Nur Shazwani Binti Shuhami, dan Salmah Binti Ijam ~ 109

“ISU DAN CADANGAN PEMANTAPAN UNTUK PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI PEKEBUN KECIL KELAPA SAWIT DI NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA”
Junaidi Awang Besar (pembentang), Mohd. Fuad Mat Jali, Abd. Hair Awang, Ahmad Rizal Mohd Yusof, Vivien W.C. Yew, Novel Lyndon, Rosniza Aznie Che Rose, Ahmad Afif Zulkipli dan Awaluddin Ahmad ~ 115

“GELOMBANG RAKYAT DALAM PILIHAN RAYA UMUM (PRU) KE-14, 2018 DI MALAYSIA”
Junaidi Awang Besar (pembentang), Abdul Muein Abadi dan Ahmad Afif Zulkipli ~ 129

FROM TRADITIONAL CHILDREN GAMES TO DIGITAL GAMES: MALAYSIAN CONTEXT
Kamal Bakshir bin Mohd Kassim, Mohd Shamsul Arif b. Ghazali dan Bazli b. Azmi ~ 171

MENGKAJI KARAKTERISTIK MENTALITAS PARA TOKOH PERINTIS PENDIDIKAN INDONESIA SECARA GLOBAL
Kanza Talita Rakhma, Widya Dwi Eldita, Canra Muhammad Kadfi, dan Maman A. Majid Binfas ~ 177

HUBUNGAN KEKERABATAN DAN WAKTU PISAH DIALEK SAMAWA DENGAN SUBDIALEK LEBANGKAR/LAWIN DAN HUBUNGANNYA DENGAN SEJARAH MASYARAKAT SUMBAWA, Kasman ~ 185

PRE-ISLAMIC BUGIS BELIEF SYSTEMS
Kathryn Wellen ~ 191

EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL PERAK, PENERUS EKONOMI MASYARAKAT MELAYU MELAKA
Prof. Madya. Dr. Mohd Bin Samsudin dan Megat Zulrushdi Bin Fahimudin ~ 205

PERKEMBANGAN MODERNISASI EKONOMI PERDAGANGAN MALAYSIA ERA 1960AN HINGGA 1990AN
Mohamad Akmal Bin Ibrahim ~ 217

RANGKAIAN DIALEK MELAYU HULU: MENYELONGKAR DINAMIKA PENYEBARAN MASYARAKAT MELAYU PURBA DI SEMENANJUNG TIMUR
Mohd Tarmizi Hasrah ~ 227

REAKSI KESATUAN PERSEKUTUAN GURU-GURU MELAYU SEMENANJUNG DAN DONG JIAO ZONG TERHADAP LAPORAN BARNES 1950
Morni Hanim Salleh, Mohd Samsudin, dan Suffian Mansor ~ 235

SEJARAH SUMBER PENGUKUHAN WARISAN BANGSA
DR. Muhammad Hadi MD Melayong ~ 249

INOVASI SENJATA MELAYU
Muhamad Shafiq Mohd Ali & Abdul Latif Samian ~ 259

INTEGRASI ORANG-ORANG MELAYU PENDATANG DI KERAJAAN GOWA PADA ABAD XV-XVI: KA- JIAN BERDASARKAN LONTARA
Muhlis Hadrawi, Dias Pradadimara, Taqdir, Basiah Hammaali dan Arwin Fajar ~ 265
KRISIS POLITIK DI TAHUN PERTAMA PASCA KEMERDEKAAN DAN PUDARNYA KEPERCAYAAN TERHADAP SANG PEWARIS TAHTA DI KESULTANAN BIMA NTB
Muslimin AR Effendy ~ 275

“SIMA ASSAPARANG ATUWANG” SISTEM PAJAK dalam EKONOMI DI SULAWESI BAGIAN SELATAN, PADA ABAD KE- 20
Nahdia Nur ~ 285

PEMELIHARAAN PETEMPATAN MELAYU TRADISIONAL DI MALAYSIA
Najiha Jaffar dan Nor Zalina Harun ~ 291

MUALLIM SEBAGAI PRODUK PELANCONGAN BERSEJARAH DI PERAK SELATAN: SATU SOROTAN AWAL
Nazirah Lee dan Rabaah Abdullah ~ 297

KEKUATAN POLITIK PERANTAU DI TANAH MELAYU ABAD KE-18: STUDI KASUS PERANTAU MINANGKABAU
Nelmawarni, Martin Kustati, Hallen, Warnis, dan Hetti Waluwati Triana ~ 307

THE HISTORICAL PORTRAIT IN SAGA STORY OF “SENDANG SELIRAN” AND “BENTENG CEPURI” AND REPRESENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT IN KOTAGEDE, YOGYAKARTA
Nindia Pratiwi, Ari Kusmiatun, dan Aniskurlillah ~ 317

ISU DAN CABARAN PEMBANGUNAN KOMUNITI LESTARI BAGI PETEMPATAN WARISAN DI MALAYSIA
Nor Zalina Harun, Noordeyana Tambi dan Nur ‘Adilah Hassan ~ 325

PENDEKATAN DAKWAH GERAKAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN DINIAH DI MALAYSIA ANTARA TAHUN 1957-2000
Rahilah bt Omar, Azlizan bt Mat Enh, Russli Kamaruddin, dan Siti Ruzana bt Ab Ghani ~ 331

TANAMAN KELAPA RAKYAT DI WILAYAH TIMUR BESAR KONTRIBUSINYA DALAM PERDAGANGAN KOPRA DUNIA
Prof. Dr. Rasyid Aba MA ~ 351

COMMUNITY’S SYNCRETISM ON SUNAN KUDUS’ TEACHING
Rizal Akbar Aldyan, Warto, dan Marimin ~ 365

MASJID LAMA KEDAI MULONG: PELESTARIAN SENI BINA TRADISIONAL MELAYU MENERUSI KAEDAH PENYESUAIGUNAAN SEMULA
Sahrudin Mohamed Som & Daeng Haliza Daeng Jamal ~ 371

ISU DAN CABARAN DALAM MENGEKALKAN TRADISI PENGEBUMIAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELANAU DI KAMPUNG TELLIAN, MUKAH, SARAWAK
Sherrylyn Kang dan Adnan Jusoh ~ 377

ISU PENDIDIKAN DAN PEMBENTUKAN GENERASI WANITA ABAD KE-20 DALAM MAJALAH BULAN MELAYU
Siti Zahrah Mahfood ~ 387
ISLAM DI JAWA DALAM PANDANGAN MELAYU
Umi Amanah dan Asep Yudha Wirajaya ~ 391

BAHASA

DARI LISAN KE TULISAN SETERUSNYA MENJADI AMALAN
Prof. Madya DR. AB. Razak AB. Karim ~ 405

PENGUASAAN TATABAHASA BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID BUKAN MELAYU BERDASARKAN PENDEKATAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
Abdul Rasid Jamian, PhD, Azhar bin Md Sabil, PhD, Shamsudin bin Othman, PhD, Rozita @ Radhiah Md Said ~ 411

REVEALINGSTRATEGIES OF EXISTING TOEFL MATERIALS:
A SNAPSHOT TO FULFILL CURRENT DEMANDS OF FURTHER EDUCATION
Abidin Pammu, Nadira Mahaseng, dan Sitti Sahraeny ~ 419

THE POWER OF LANGUAGE ON RELIGIOUS LECTURES IN INDONESIA
Ade Yolanda Latjuba, Hasbullah, dan Muhammad Hasyim ~ 427

PILIHAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI ETNIK SALAKO
Anne AnakIntoh dan Norazuna Norahim ~ 433

LOCAL CULTURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: LEARNERS’ PERSPECTIVES
Antonius Ali Wutun ~ 439

STRATEGI KESANTUNAN MASYARAKAT BERBAHASA MAKASSAR DI KECAMATAN TINGGIMONCONG, DESA PATTAPANG KABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN TINJAUAN TEORI KESANTUNAN BROWN & LEVINSON
Arham R ~ 445

KEBERKESANAN PENGGUNAAN FROG VLE TERHADAP PENULISAN KARANGAN
BAHASA MELAYU MURID-MURID SEKOLAH MENENGAH
Azhar Md Sabil, Phd., Shamsudin Othman, PhD., Abdul Rasid Jamian, PhD., Rozita @Rad- hiah Md Said, PhD. ~ 453

PAKAIAN TRADISI KADAZANDUSUN : ANALISIS MORFOLOGI
Christina Patirik dan Dr. Rosliah Kiting ~ 457

REFLEKSI ROMANTIKA CINTA DAN PERJODOHAN DALAM KONTEKS CERITA RAKYAT BUGIS- MAKASSAR: PERSPEKTIF BAHASA DAN JENDER
Ery Iswary ~ 465

REVITALISASI PEMERTAHANAN SASTRA LISAN IKO-IKO SUKU BAJO DI SULAWESI SELATAN (Studi Strategi Penyelamatan dari Ancaman Kepunahan)
Fathu Rahman ~ 473

MITOS DALAM TEKS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE: ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES
Fatimah dan Muhlis Hadrawi ~ 487

PEMIKIRAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME DALAM NOVEL-NOVEL TERPILIH FAISAL TEHRANI
Fauzi bin Hasan, Dr. Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali (PhD) dan Dr. Madiawati binti Mamat@Mustafa (PhD). ~ 495

GRAPHEME-PHONEME CORRESPONDENCES IN COGNATES SHARED BY ARABIC, ENGLISH, AND INDONESIAN
Fauzi Syamsuar ~ 505

LEKSIKON PEREMPUAN MINANG KETIKA MARAH DITINJAU DARI FUNGSI HEMISFER OTAK
Gusdi Sastra, Ike Revita, dan Rahmadani Sabrian ~ 517

KELAS KATA AJEKTIFA DALAM BAHASA ARAB
Haeruddin ~ 527

BAHASA DAN PEMIKIRAN DALAM PANTUN MELAYU SARAWAK
Hamsiah Juki ~ 537

RITUAL SPEECH: CULTURAL CONTEXT OF ETHNIC KAJANG
Harlinah Sahib ~ 545

PENSEJAGATAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN NEGARA ASEAN
Hasmayon Binti Bujang ~ 551

ANALISIS POTRET PEREMPUAN ABORIGIN DALAM NOVEL MY PLACE KARYA SALLY MORGAN
Herawaty Abbas, Burhanuddin Arafah, Simon Sitoto, dan Fransisca E. Kapoyos ~ 563

KAJIAN SEMANTIK TERHADAP KONSEP PENAMAAN PADA KAPAL KAYU DAN PERAHU PENANGKAP IKAN DI SULAWESI SELATAN
Ikhwan M. Said, Hasan Ali, dan Jasmani Tahir ~ 569

KOMUNIKASI BERKESAN: ANALISIS STRUKTUR PENGENALAN SOAL JAWAB TV3
Indirawati Zahid ~ 579

SINRILIK DATUMUSENG DAN MAIPA DEAPATI: NILAI-NILAI DAN FUNGSINYA
Inriati Lewa dan Atika Daraugi ~ 583

VARIAN LEKSIKAL EMOSI DI PULAU LANGKAWI: ANALISIS GEOLINGUISTIK Junaini Kasdan (PhD), Nor Hashimah Jalaluddin (PhD), Harishon Radzi (PhD), Adriana Santa Tinggom, dan Siti Noraini Hamzah ~ 589

KAEDAH MORFOFONEMIK PADA PEMBENTUKAN KATA KERJA BAHASA MAKASSAR
Kaharuddin dan Asriani Abba ~ 603

‘PHUBBING’ AND ‘TILANG’ INMORPHOLOGICAL PERSPECTIVES
Kamsinah ~ 611

KATA KERJA DALAM BUKU MUATAN LOKAL BAHASA SASAK
Lalu Erwan Husnan ~ 615

HUBUNGAN RAKYAT DAN PEMERINTAH DALAM TRADISI LISAN DARI PERSPEKTIF KEPIMPINAN
Madiawati Mamat@Mustaffa, Tengku Intan Marlina, Tengku Mohd Ali dan
Rohayati Junaidi ~ 621

TAKRIFAN PATRIOTISME PERIBADI DALAM NOVEL KANAK-KANAK DAN REMAJA
Maizatul Akma Binti Aziz, Nik Rafidah binti Nik Muhamad Affendi, Halis Azhan bin Mohd
Hanafiah dan Kamariah binti Kamarudin ~ 629

PENGARUH BUDAYA BERPIKIR SISWA TERHADAP TES FORMATIF DALAM PEMBELAJAR BAHASA INGGRIS
Maman A. Majid Binfas dan Dewi Awaliah ~ 643

KEBERKESANAN APLIKASI PERISIAN “SINDING PIMATO” DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA (SEBUTAN) BAHASA KADAZANDUSUN BAGI MURID TAHUN SATU Marbella Binti Justine ~ 661

STUDENTS’ ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF ICT: WEBLOG APPLICATION IN IMPROVING METHODS OF SCL ON WRITING CLASS 2. ONLINE EXPLORATION OF GLOBAL ISSUES
Marleiny Radjuni ~ 669

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF NON-REALISTIC THREE-DIMENSIONAL (3D-NR) AND TWO-DIMENSIONAL (2D) TALKING-HEAD ANIMATION COURSEWARES ON STUDENT’S PRONUNCIATION LEARNING
Mohd Najib Hamdan, Meor M. Sharifuddin Meor Shukri, Noorazzahrawani Abdul Rani dan
Mohd Fadzil Ibrahim ~ 675

INDONESIAN-MALAYSIAN CULTURAL ASPECTS REFLECTED IN ARENA WATI’S NOVEL CAKRA WARUGA
Muhammad Syafri Badaruddin ~ 685

IMPLIKATUR DALAM WACANA KAMPANYE POLITIK PILKADA CALON GUBERNUR DANCALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018-2023
Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum ~ 691

PERBANDINGAN DIALEK MELAYU SARAWAK DAN BAHASA MELAYU STANDARD SERTA ADAPTASI DARIPADA BAHASA ARAB
Musliha binti Ismail ~697

DIALEK MELAYU TERENGGANU: KETEKALAN PENGUJARAN DALAM KALANGAN PERANTAU ANAK JATI TERENGGANU DAN ADAPTASI BAHASA ARAB
Nik Zul Azhar bin Nik Hassan ~ 711

PEMBELAJARAN SASTRA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER
Sebuah Kajian terhadap Cerita Anak Pungut Karya Mas Saleh Sastrawinata
Ninawati Syahrul ~ 719

KOMPETENSI BAHASA INGGRIS BAGI PUSTAKAWAN SEBAGAI MANAJER INFORMASI DI ERA GLOBALISASI
Noer Jihad Saleh ~ 729

ETOKOHAN AL-MARBAWI: ANALISIS BAHASA DAN LEKSIKOGRAFI
Nor Azhan bin Norul’Azmi dan Noor Shamshinar binti Zakaria ~ 737

ANALISIS SEMANTIK KOGNITIF METAFORA ‘HATI’ BERDASARKAN KORPUS DALAM DUA DEKADE
Nor Hafuza Muhammad Arif dan Hasmidar Hassan ~ 743

CIRI LINGUISTIK DAN KONTEKS SURAT-SURAT BERBAHASA MELAYU ABAD KESEMBILAN BELAS
Noriah Binti Mohamed, Muhammad Noor Aidil Bin Lokman, dan Mohd Tarmizi Bin Hasrah ~ 757

HUBUNGAN PRINSIP KOGNITIF DAN PRINSIP KOMUNIKATIF DENGAN PENCIPTAAN BAHASA PANTANG LARANG MASYARAKAT MELAYU. SATU ANALISIS PRAGMATIK.
Nur Diyana Binti Zamani ~ 783

SEMIOTIK DALAM LIRIK LAGU BILA TIBA (2013) DAN MEWANGI (2014) SATU KAJIAN SILANG ANTARA DUA BUAH NEGARA
Nur Nafishah Azmi ~ 793

BENTUK PERLOKUSI TAK LANGSUNG: REPRESENTASI PERILAKU BERBAHASA ANAK
Nuraidar Agus ~ 797

LANSKAP LINGUISTIK RUMAH MAKAN MINANG DENGAN MENGGUNAKAN KATA BUNDO
Oktavianus ~ 807

NAME AS IDEOLOGICAL REPRESENTATION IN LITERARY TRANSLATION
Prasuri Kuswarini, Muhammad Hasyim, dan Masdiana ~ 817

FENOMENA CAMPUR KOD DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU SARAWAK: KAJIAN KES DI KAMPUNG AJIBAH ABOL KUCHING, SARAWAK
Dr. Radna Wismawati Muhibah binti YahyaSawek ~ 825

PERTEMBUNGAN BAHASA MELAYU, DIALEK PATTANI DAN BAHASA THAI DI SELATAN THAILAND: KAJIAN KES DI WILAYAH YALA
Rohaidah Haron ~ 833

PERSEKITARAN BUDAYA DALAM NOVEL KANAK-KANAK Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat @ Mustaffa ~ 843

WISATA SASTRA DI SUMATRA BARAT: KAJIAN TRANSFORMASI KARYA SASTRA KE PROMOSI WISATA
Ronidin ~ 851

UNSUR TRADISI DALAM PUISI-PUISI TERPILIH ZURINAH HASSAN:
SATU BACAAN PASCAKOLONIAL
Ros Anita Kartini Mohamed ~ 857

IMPAK PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU MURID BERMODELKANKERANGKA E-KARANG ‘SILA FOCKes SINI’
Rozita Radhiah Said, PhD, Abdul Rasid Jamian, PM. PhD, dan Zuraini Jusoh ~ 863

PERAMBAAN SAMA (PERIBAHASA BAJAU) KOTA BELUD, SABAH: SATU PAPARAN AWAL
Saidatul Nornis Hj. Mahali ~ 871

CERPEN ‘PATAH MELAKA BERGANTI PERAK’ KARYA ANWAR RIDHWAN: BACAAN KRITIKAN MODEL RASA INSANIAH
Shamsudin Othman (Ph.D), Azhar Sabil (Ph.D) dan A.Rasid Jamian (Ph.D) ~ 881

KRISIS KEYAKINAN TERHADAP BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA MANDALA ILMU TINGGI DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Asbah Razali, Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan
Khadijah Muda ~ 889

PEMANFAATAN CELAH MORFOLOGISSEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN KOSAKATA BAHASA JAWA
Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka ~ 895

AKTUALISASI NILAI KEJUJURAN DALAM TEKS PAPPASANG MAKASSAR
Sumarlin Rengko HR, Nur Asriani, Labbiri, Firman Saleh, dan Saleh ~ 903

PELUASAN MAKNA LEKSIKAL ANATOMI ‘KEPALA’ DALAM KORPUS BAHASA MELAYU
Syaidatul Amira bt Mohd Rafi dan Hasmidar Hassan ~ 909

DISLEKSIA: TANTANGAN KESULITAN BELAJAR PADA ANAK
Tammasse dan Jumraini ~ 917

KAEDAH RETORIK DALAM MANIFESTO PARTI POLITIK DI MALAYSIA
Tengku Shahrolnizam Tengku Yahya dan Rohaidah Haron ~ 923

RETORIK PENGUCAPAN POLITIK NAJIB RAZAK
Tuan Nordin Tuan Kechik, Noor Rohana Mansor dan Radhiah Ismail ~ 933

KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP PERUBAHAN DIALEK MASYARAKAT MELAYU
DI KUCHING, SARAWAK MENERUSI FILEM ‘MY TAMBANG’ (2001)
Wan Ainaa Atiqah Mohd Ismadi, Nur Nafishah Azmi, dan Muhammad Zulfadhli Bin Ramli ~ 941

AYAH DAN IBU DALAM RAGAM BAHASA PENGASUHAN ANAK:
STEREOTIPE DAN PERAN GENDER DALAM BERBAHASA DI RANAH KELUARGA
Wira Kurniawati ~ 947

DIALEK PATANI : KEUNIKAN BAHASA DI HULU PERAK
Yuzlin Yaccob, Norlizawati Hashim dan Noraminah Saadun ~ 953

FORMS OF PHONOLOGICAL INTERFERENCE OF MALAY PATTANI LANGUAGE TOWARD BAHASA INDONESIA; CASE STUDY OF THAI STUDENTS AT MALAY MAJOR OF BAHASA INDONESIA CONSENTRATION OF THE UNIVERSITY OF FATONI
Zamzam Hariro, M.Pd. ~ 961

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PERISIAN ASAS KOMPUTERDALAM KALANGAN PELAJAR BIDANG BAHASA MELAYU
Zuraini Jusoh dan Nik Hanis Zuraihan Rahimi ~ 967

PEMILIHAN BIDANG BAHASA DAN LINGUSTIK MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR
Zuraini Jusoh, Norazlina Mohd Kiram dan Rozita@Radhiah Said ~ 973

Daftar Isi

SEJARAH

PANTAI BARAT HALMAHERA: JALUR PELAYARAN DAN PERDAGANGAN MARITIMDI KEPULAUAN REMPAH MALUKU (1870—1941)
Abd. Rahman ~ 3

THE FIRST ETERNAL SPACE AN IDENTITY OF THE TAIPING’S HISTORIC TOWN IN PERAK, MALAYSIA
Absah Binti Md Yusof, Nor Ashida Binti Rodzan dan Niza Asyadi Bin Hamzah ~ 17

MENYINGKAP POTENSI LALUAN MARITIM SELAT MELAKA: SATU TINJAUAN AWAL TENTANG INTERAKSI DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PENSEJARAHAN MALAYSIA
Dr. Al-Amril Othman ~ 25

A MEMOIR OF A MAKASSAR-MALAY: LIVING IN DUTCH COLONIAL IN SOUTHERN SULAWESI
Amrullah Amir ~ 31

PENGIRAN BENDAHARA BRUNEI DAN BENDAHARA MELAKA: SATU PERBANDINGAN PERANAN POLITIK
Prof Madya Dr Haji Awg Asbol bin Haji Mail ~ 41

PERANAN RAJA MENURUT RAJA ALI HAJI: SATU SOROTAN DARI KARYANYA THAMARAT AL- MUHIMMAH
Azman Yusof, Ph.D ~ 49

ISLAM DI PULAU SELAYAR: DALAM PERSPEKTF NUSANTARA
Bambang Sulistyo ~ 59

AMALAN DAN KEPENTINGAN PERTANIAN BANDAR DI MALAYSIA
Haliza Abdul Rahman ~ 67

PENGLIBATAN DAN HALANGAN PEJUANG REVOLUSI INDONESIA DI SARAWAK 1948-1951 BER-
DASARKAN SUMBER BRITISH
Habid’s Buhigiba bin Mohamad Bustamam ~ 75

ABU HASAN AL-ASY’ARI: PEMBANGUN MASHAB TEOLOGI MODERAT DALAM ISLAM
Hamzah Harun Al-Rasyid ~ 89

BERTAHAN DI TENGAH KEPUNGAN ZAMAN: MANUSKRIP-MANUSKRIP KEAGAMAANPADA KO- MUNITAS SAYYID AL-AIDID
Husnul Fahimah Ilyas ~ 99

HALWA BELIMBING BULUH: DARI MENU TRADISONAL KE SAJIAN ANTARABANGSA
Jalani Bin Jasa, Nur Shazwani Binti Shuhami, dan Salmah Binti Ijam ~ 109

“ISU DAN CADANGAN PEMANTAPAN UNTUK PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI PEKEBUN KECIL KELAPA SAWIT DI NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA”
Junaidi Awang Besar (pembentang), Mohd. Fuad Mat Jali, Abd. Hair Awang, Ahmad Rizal Mohd Yusof, Vivien W.C. Yew, Novel Lyndon, Rosniza Aznie Che Rose, Ahmad Afif Zulkipli dan Awaluddin Ahmad ~ 115

“GELOMBANG RAKYAT DALAM PILIHAN RAYA UMUM (PRU) KE-14, 2018 DI MALAYSIA”
Junaidi Awang Besar (pembentang), Abdul Muein Abadi dan Ahmad Afif Zulkipli ~ 129

FROM TRADITIONAL CHILDREN GAMES TO DIGITAL GAMES: MALAYSIAN CONTEXT
Kamal Bakshir bin Mohd Kassim, Mohd Shamsul Arif b. Ghazali dan Bazli b. Azmi ~ 171

MENGKAJI KARAKTERISTIK MENTALITAS PARA TOKOH PERINTIS PENDIDIKAN INDONESIA SECARA GLOBAL
Kanza Talita Rakhma, Widya Dwi Eldita, Canra Muhammad Kadfi, dan Maman A. Majid Binfas ~ 177

HUBUNGAN KEKERABATAN DAN WAKTU PISAH DIALEK SAMAWA DENGAN SUBDIALEK LEBANGKAR/LAWIN DAN HUBUNGANNYA DENGAN SEJARAH MASYARAKAT SUMBAWA, Kasman ~ 185

PRE-ISLAMIC BUGIS BELIEF SYSTEMS
Kathryn Wellen ~ 191

EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL PERAK, PENERUS EKONOMI MASYARAKAT MELAYU MELAKA
Prof. Madya. Dr. Mohd Bin Samsudin dan Megat Zulrushdi Bin Fahimudin ~ 205

PERKEMBANGAN MODERNISASI EKONOMI PERDAGANGAN MALAYSIA ERA 1960AN HINGGA 1990AN
Mohamad Akmal Bin Ibrahim ~ 217

RANGKAIAN DIALEK MELAYU HULU: MENYELONGKAR DINAMIKA PENYEBARAN MASYARAKAT MELAYU PURBA DI SEMENANJUNG TIMUR
Mohd Tarmizi Hasrah ~ 227

REAKSI KESATUAN PERSEKUTUAN GURU-GURU MELAYU SEMENANJUNG DAN DONG JIAO ZONG TERHADAP LAPORAN BARNES 1950
Morni Hanim Salleh, Mohd Samsudin, dan Suffian Mansor ~ 235

SEJARAH SUMBER PENGUKUHAN WARISAN BANGSA
DR. Muhammad Hadi MD Melayong ~ 249

INOVASI SENJATA MELAYU
Muhamad Shafiq Mohd Ali & Abdul Latif Samian ~ 259

INTEGRASI ORANG-ORANG MELAYU PENDATANG DI KERAJAAN GOWA PADA ABAD XV-XVI: KA- JIAN BERDASARKAN LONTARA
Muhlis Hadrawi, Dias Pradadimara, Taqdir, Basiah Hammaali dan Arwin Fajar ~ 265

Daftar Isi

ARKEOLOGI

KEPENTINGAN MELESTARIKAN TAPAK WARISAN DAN SEJARAH DI LEMBAH KINTA, PERAK
Adnan Jusoh, Yunus Sauman@Sabin dan Muhammad Termizi Hasni ~ 1

BUDAYA MICROLITH DAN MAROS POINT DI SITUS GUA PANNINGNGE, KABUPATEN MAROS, INDONESIA
Akin Duli, Iwan Sumantri, A. Ahmar, dan M. Nur ~ 15

BUDAYA PENGUBURAN BANGKA-BANGKA DI KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT, REKONSTRUKSI NILAI DAN PEMANFAATAN
Akin Duli, Rosmawati, dan M. Nur ~ 17

TEMUAN SITUS PRASEJARAH BARU DI KECAMATAN BONTOCANI, KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN, INDONESIA
Cheeryll Fhariza Oxisia Ramadhani, Arini, Andoni, Sofyan Setia Budi, Ardhi Ramadhan, Siswandi, Sirajuddin, Abdul Ghiffari Usman, dan Alwisrah ~ 21

HUBUNGAN SOSIAL PADA POLA TATA LETAK RUANG DI WILAYAH KUASSAYYAYANG BERKARAKTER MARITIM
Erni Erawati dan Inriati Lewa ~ 59

NILAI-NILAI BUDAYA DAN INKUIRI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BANTAENG (Cultural Values And Inkuiri In Developing Education And Culture Aspects Of Bantaeng Regency)
Hasanuddin ~ 75

KEUTAMAAN PAREWA BESSI LUWU: Berdasarkan pemindaian X-Ray Fluorescene
Iwan Sumantri , Asri Jaya , Amrullah Amir , Andi Muhammad Akhmar , Zuliskandar Ramli, Dian Cahyadi , Adhi Agus Oktaviana , Shinatria Adhityatama , Satriadi , dan Burhan Kadir ~ 85

SERAMIK TIMUR TENGAH YANG DIJUMPAI DI TAPAK CANDI KAMPUNG BARU, KOTA KUALA MUDA, KEDAH
Junko Mori dan Zuliskandar Ramli ~ 101

PENGENALAN SITUS ARKEOLOGI KEPADA PELAJAR PEMINATAN PARIWISATA DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI KALANGAN GENERASI MUDA. Khadijah Thahir Muda, Rosmawati, M.Nur, dan Yusriana ~ 107

LUKISAN PRASEJARAH BERCORAK BUDAYA MARITIM DI SULAWESI SELATAN, INDONESIA
Muhammad Nur , Anwar Thosibo, dan Erni Erawati Lewa ~ 113

KAJIAN TERHADAP TEMBIKAR TANAH DI TAPAK PRASEJARAH GUA JAYA, HULU KELANTAN
Nur Sarahah Mohd Supia, Zuliskandar Ramli, dan Azimah Hussin ~

PERKEMBANGAN SUNGAI MAS, KEDAH DARI ABAD KE-5 MASIHI HINGGA ABAD KE-10 MASIHI
Nuratikah Abu Bakar & Zuliskandar Ramli ~ 127

TEKNOLOGI ALAT LITIK HOABINHIAN DI GUA CHAWAN, HULU KELANTAN
Nurul Noorain Ahkemal Binti Ismail dan Zuliskandar Ramli ~ 145

BIODIVERSITY IN THE SRIVIJAYA PERIOD
Retno Purwanti ~ 157

DECORATION CORAKS IN THREE OLDEST MOSQUES IN MALACCA ARE AS A SYMBOL OF THE UNIVERSALITY OF ISLAM IN THE LOCAL COMMUNITY SETTING
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli, Adnan Mohd Jusoh, dan Siti Nor Azhani Mohd Tohar ~ 163

ARSITEKTUR MAKAM PADA SITUS KOMPLEKS MAKAM LA TENRIRUWA SEBAGAI BUKTI AWAL PERADABAN ISLAMDI KABUPATEN BANTAENG
Rosmawati, Iwan Sumantri, dan Andi Muhammad Akhmar ~ 171

PEMINDAHAN BATU MEGALITIK DI NEGERI SEMBILAN KE KOMPLEKS SEJARAH PENGKLAN KEMPAS
Siti Salina Binti Masdey dan Zuliskandar Ramli ~ 183

KEPELBAGAIAN ALAT LITIK DI GUA LUBANG KELAWAR BATU TAMBAH, HULU KELANTAN
Wan Noor Shamimi Wan Azhar dan Zuliskandar Ramli ~ 191

RAGAM HIAS PADA MAKAM-MAKAM MELAYU DI SULAWESI SELATAN: PENANDA IDENTITAS BUDAYA MELAYU DAN IMPLEMENTASI AJARAN ISLAM
Yadi Mulyadi ~ 203

TEKNOLOGI PERKAPALAN DAN ILMU PELAYARAN BANGSA MELAYU BERDASARKAN DATA ARKEOLOGI DAN SUMBER BERTULIS
Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, dan Yunus Sauman ~ 213

ANALISIS TEMBIKAR TANAH ZAMAN PRASEJARAH DAN PROTO SEJARAH DI KEDAH
Zuraidah Hassan dan Zuliskandar Ramli ~ 229

BUDAYA

ENCULTURATION OF HADRAMAUT IDENTITY IN AL-HABIB ALI BIN MUHAMMAD AL HABSYIHAUL TRADITION
Aan Nur Cahyo, Mugijatna, dan Warto ~ 245

IDENTITAS DAN ETNISITAS (MELAYU) DALAM “SOLILOKUI PARA PENUNGGU HUTAN”
Agus Sri Danardana ~ 253

KONSEP JIWA DALAM KEPERCAYAAN ORANG TEMIAR
Amir Ahmad, Hamid Mohd Isa, dan Mokhtar Saidin ~ 263

IMAJINASI MASYARAKAT TERHADAP RITUAL MATTOMPANG ARAJANG BONE; KAJIAN MEDIATISASI
Andi Muhammad Akhmar, Iwan Sumantri, Dafirah, dan Burhan Kadir ~ 271

VIMAGE OF MAMAK MINANGKABAU IN THE WOMEN’S PERSPECTIVE AUTHOR; Study of Literary Anthropology
Armini Arbain ~ 289

FILM TERJEMAHAAN: PEMBENTUKKAN PERSEKITARAN BARU SEBAGAI MEKANISMA MODIFIKASI
Ayu Haswida bt Abu Bakar ~ 299

CULTURAL FORMS OF BUGINESE,MAKASSARESE, AND TORAJANESEIN STARTING OF PLANTINGRITUAL SPEECHIN SOUTH SULAWESI
Busdamayanti ~ 309

RITUAL ADDINGING-DINGING DALAM MASYARAKAT TENRO – SELAYAR SULAWESI SELATAN
Dafirah, H.Bahar Akkase Teng, dan Pammuda ~ 319

CULTURAL TRANSFORMATION OF THE BOURGEOISIE IN THE UPPER SLOPE MERAPI, BOYOLALI, CENTRAL JAVA FROM THE AGRARIAN TO INDUSTRIALIST SOCIETY (Multiculturalism Study)
Dyah Kemala Firdausi, Mei Latipah, Arum Sariwati, Ari Kusmiatun ~ 327

PANTANG LARANG SUKU KEDAYAN DI BRUNEI DARUSSALAM KETIKA HAMIL DAN DI BRUNEI: ANALISIS BERDASARKAN TEORI RELEVAN DALAM KONSEP RANGKA RUJUK SILANG (RRS). Ernie Zahdina Bte Haji Md Seruddin ~ 335

SITI NURBAYA: IKONISASI WISATA SASTRA DI KOTA PADANG
Dr. Ferdinal ~ 347

KONSEP MALLISE’ PADA PESTA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN
Firman Saleh, Bachriani, Sumarlin Rengko HR, dan Nur Asriani ~ 353

WOMEN BEHAVIOR TO THEIR DAUGHTERS AS REFLECTION IN “PRIDE AND PREJUDICE” AND “LITTLE WOMEN”
Fitri Arniati ~ 359

PROTECTING NATIONAL IDENTITY BASED ON THE VALUE OF NATION LOCAL WISDOM
Habibi, Titis Srimuda Pitana, dan Susanto ~ 365

WORLD VIEW MASYARAKAT ORANG ASLI DAN PELESTARIAN ALAM SEKITAR
Haliza Abdul Rahman ~

BRANDING DARUL MURSYID AS A SCIENTIFIC MADRASAH IN SOUTHEAST ASIA: HOPE AND CHALLENGE
Hallen, Martin Kustati, Nelmawarni, Warnis, Hetti Waluwati Triana ~ 387

DETERMINAN FAKTOR RISIKO PTM PADA JEMAAH HAJI INDONESIA
Hamdan, Maman A. Majid Binfas, Rustika, dan Hermawan Saputra ~ 395

LABU ACU: AN INNOVATION FOR COMMERCIALIZATION OF MALAYSIAN POTTERY HERITAGE Hamdzun Haron, Siti Maryam Ali Yasin, Norhasliyana Hazlin Zainal Amri, Narimah Abdul Mutalib ~ 405

PERANAN GENDER TERHADAP PELUPUSAN E-SISA SECARA LESTARI DALAM KALANGAN KOMUNITI DI NEGERI SELANGOR, MALAYSIA GENDER’S ROLE IN E-WASTE DISPOSAL AMONG SELANGOR STATE, MALAYSIA COMMUNITY
Hanifah Mahat, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh, dan Saiyidatina Balkhis Norkhaidi ~ 413

KETERLIBATAN WARGA EMAS DALAM KURSUS SEPANJANG HAYAT DI KOLEJ KOMUNITI NEGERI PERAK
Haslinda Bt. Abdul Hamida, Mas Azlina Bt. Mohd Aliasa dan Rosni Bt. Hamata ~ 423

BENTUK-BENTUK RITUAL DALAM UPACARA ADAT DI DESA BALANGLOE
Hj. Indarwati, S.S., M.Hum. dan Nurul Fitrah Yani, S.S., M.Hum ~ 429

PENGHURAIAN LARANGAN MENYENGUTUKAN ALLAH DENGAN SESUATU SECARA BERMATEMATIK
Ismail Bin Mohd ~ 437

MEMBACA ORANG WANA DITENGAH PERUBAHAN: KEHIDUPAN ORANG WANA KETIKA MENETAP DI WAWOSOLO DAN MARISA, CAGAR ALAM MOROWALI, KABUPATEN MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH, INDONESIA
Iwan Sumantri, Fardi Ali Syahdarb, Yohanis Kasminb, Dias Pradadimarac, dan Tasrifin Taharad, ~ 445

PENGARUH KUALITI PENYAMPAIAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI TERHADAP AMALAN PERTANIAN BAIK PEKEBUN KECIL
Izzurazlia Ibrahim, Abd Hair Awang, dan Azima Abdul Manaf ~ 453

PELANCONGAN MAKANAN: TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN GERAI MAKANAN LAUT DI KOTA KINABALU, SABAH
Jabil Mapjabil, Johan Johnes, Noorziah Mohd Salleh dan Rosmiza MZ ~ 461

PELANCONGAN KEMBARA (BACKPACKER) : SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KERELEVANANNYA DI MALAYSIA
Johan Johnes dan Jabil Mapjabil ~ 473

HUBUNGAN KEMAMPUAN RE-ORGANISASI DAN PLASTISITAS JARINGAN SARAF TERHADAP POTENSI TERAPI
Jumraini ~ 481

PENERAPAN PENDIDIKAN MULTIBUDAYA DI DALAM PELAKSANAAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PnP) DI KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA
Khairul Aznam bin Ismail dan Mohamad Haslan bin Samsudin ~ 491

SELF-PROFESSIONAL DEVELOPMENT DOSEN DI PTAI: SEBUAH KENISCAYAAN DALAM MENGHADAPI PENDIDIKAN GLOBAL
Martin Kustati, Zulvia Trinova, Hallen, Ulfatmi, Nelmawarni, Hetti Waluati Triana, Warnis, dan Wanda Fitri ~ 505

MELESTARIKAN TARIAN DABUS DALAM KALANGAN PELAJAR TVET: SATU TINJAUAN LITERATUR
Mohd Lukman B. Daud, Marzuki B. Ahmad, Nor Hasiah Bt. Mohd Said, dan Aznur Anuar B.Ab Azid ~ 513

KAJIAN KOMPARATIF PADA BURUNG DAN ALAT HIASAN PERAHU TRADISIONAL MELAYU DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA
Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli dan Chong Leong Puan ~ 519

FILSAFAT ORANG BUGIS DALAM “PAPPASENG KAJAOLALIDDONG”
H.Muhammad Bahar Akkase Teng ~ 531

SENSITIVECULTURALCONNECTIONWITHTHERELATIONSHIPBETWEENETHNICINMAKASSAR
Muhammad Basir ~ 541

INTERNALISASI NILAI KESENIAN DONGKREK GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN BUDAYA
(STUDI PADA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DI SMA KABUPATEN MADIUN)
Muhammad Hanif, Yudi Hartono, dan Anjar Mukti Wibowo ~ 547

BRANDING KOPI TORAJA SEBAGAI DESTINASI WISATA DUNIA:
MEMBANGUN DAYA SAING GLOBAL DAERAH PARIWISATA BERBASIS IDENTITAS
Muhammad Hasyim, Andi Muhammad Akhmar, Prasuri Kuswarini, dan Masdiana ~ 559

KESEDARAN PELAJAR PRA UNIVERSITI TERHADAP KONSERVASI ALAM SEKITAR DI MALAYSIA
Nasir Nayan, Hanifah Mahat, Yazid Saleh, Mohmadisa Hashim, Koh Liew See dan Muhaini Surateman ~ 571

BUDAYA INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM E-PEMBELAJARAN MELALUI MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)
Nor Hafiza Haron, Supyan Hussin, Mohd Hafidzan Yusof, Roslinda Murad ~ 585

PENGKOMERSILAN SENI KRAF NEGERI PERAK: LABU SAYONG DAN TEKAT BENANG EMAS
Nor Halina Binti Noordin, Norhafinas Binti Abd Latib dan Nor Hasiah Binti Mohd Said ~ 593

ELEMEN-ELEMEN PELBAGAI BUDAYA DALAM KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH: SATU ANALISIS KUALITATIF
Noraini Binti Omar, Musliha Binti Ismail, SyafiqahNabilah Binti Razali ~ 603

RELASIGENDERDALAMKALANGANMASYARAKAT DIMALAYSIADANINDONESIABERDASARKAN KARYA SASTERA
Norhayati Ab.Rahman ~ 613

PERSOALAN MULTIKULTURASLIME DALAM TIGA KARYA PENULIS PEREMPUAN INDONESIA
Novi Diah Haryanti ~ 623

KEARIFAN EKOLOGIS DALAM MITOS DI SEPUTAR OBJEK WISATA: KAJIAN EKOKRITIK SASTRA
Novi Siti Kussuji Indrasuti ~ 635

KESAN KAEDAH PENGAJARAN KONKRIT, GAMBAR, ABSTRAK (KGA) KE ATAS PENCAPAIAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA
Nur Alyani Mohamed, Nor Azman Jamaludin & Mohd Shahidi Mohd Saad ~ 641

MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME DAN KARAKTER KEBANGSAAN MELALUI KARYA SASTRA
Nurweni Saptawuryandari ~ 651

PENGEMBANGAN AGROEKOWISATA BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LINGKUNGAN DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT ASLI DI PAPUA
Pawennari Hijjang, Ahmad Ismail, dan Usman Idris ~ 657

NILAI KEARIFAN LOKAL MELALUI EKOWISATA DAYAK LOKSADO DARI TANAH BANJAR
Rissari Yayuk ~ 667

REPRESENTASI MITOSDAN IDEOLOGI MANUSIA TORAJA DALAMTEKS RITUALUPACARA ADAT RAMBU SOLO’
Rita Tanduk ~ 673

IDENTITY OF MALAYSIA IN ANIMATION’S PRE-PRODUCTION
Rizuan bin Zainal, Mohd Asyiek Bin Mat Desa, dan Mohd Fadzil bin Ibrahim ~ 681

A DISCOURSE OF THEATER PERFORMANCE IN IMPROVING NATIONALISM IN SURAKARTA
Roni Desi Tarwanto, Dwi Susanto, dan Wakit Abdullah ~ 691

INOVASI DALAM PENDIDIKAN MENINGKATKAN PERKEMBANGAN BUDAYA. Roslinda Murad, Supyan Hussin, Syazreen Zakaria, Md Hanafizah Yaacob, dan Nor Hafiza Haron ~ 697

REKA BENTUK TENGKOLOK WARISAN KESULTANAN PERAK DARUL RIDZUAN: REKA BENTUK YANG TIDAK DIGUNA PAKAI
Salina Abdul Manan, Zulina Binti Kamarulzaman, Noor Hashimah bInti Alli, Hamdzun Haron, dan Zuliskandar Ramli ~ 703

BUDAYA KEPEMIMPIN MELAYU DARI PERSPEKTIF PRINSIP KEPIMPINAN PENDEKATAN PENGURUSAN
Dr. Sara Binti Beden ~ 709

INSPIRASI MOTIF TEMBIKAR MELAYU TRADISI DALAM REKAANDEKORASI PRODUK HIDANGAN SERAMIK
Siti Maryam Ali Yasin, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Mohamad Noorman Masrek, Norhasliyana Hazlin Zainal Amri dan Suhaimi Tular ~ 719

KONVENSI BERPANTANG DALAM BIDANG PERBIDANAN DI MALAYSIA
Siti Rohani Binti Rahmad dan Nur Afni Binti Abu Hassan ~ 725

ANALISIS POTENSI DESA GUMANANO SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA BUDAYA KABUPATEN BUTON TENGAH
Sitti Hermina, SST.Par., M.Hum. dan Irma magara, S.Pd., M.Si. ~739

BARAZANJI SEBAGAIPEMELIHARAAN SIKLUS KEHIDUPAN
Sitti Wahidah Masnani ~ 747

ORANG OCU WITH HISTORICAL ECLIPTIC LEADING MATRILINEAL
(The Worth Of Women In Local Wisdoms Values, Cultural Anthropology View Point)
Syafrizal ~ 757

NAMA-NAMA TEMPAT EKOWISATA DI BANDUNG BARAT: KAJIAN TOPONIMIA
Susi Machdalena, Ypsi Soeria Soemantri, dan Sri Rijati ~ 761

INSTILLING NATIONALISM AND NATIONAL CHARACTERS THROUGH LITERATURE
Titiek Suyatmi ~ 767

FEMINISME PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DIMINANGKABAU:
Gerakan Penyadaran Kesetaraan dan Keadilan GenderdalamLintasan Sejarah dan Kekinian
Warnis; Nelmawarni, Martin Kustati, Hallen, Hetti Waluati Triana ~ 773

EKSISTENSI NILAI-NILAI BUDAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM NYANYIAN RAKYAT BATOMBE DI NAGARI ABAIKECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN. Wisman dan Primi Ovarianti ~ 783

MT. TANGKUBAN PERAHU IN THE LEGEND OF A “FORBIDDEN LOVE”: AN ECOTOURISM DESTINATION
Ypsi Soeria Soemantri dan Susi Machdalena ~ 793

MEMBUDAYAKAN AMALAN MENGURUS SUMBER KEWANGAN DALAM KALANGAN PEKEBUN KECIL MELAYU
Zaimah, R., Sarmila, M.S, Novel Lyndon, dan Mohd Yusof Hussain ~ 797

TOLERANSI DALAM MASYARAKAT SILANG BUDAYA DI KAWASAN RUKUN TETANGGA PULAU PINANG
Zaleha Embong ~ 805